Veelgestelde vragen

Aankopen

 • Artikel past niet/ruilen/retour sturen?
  Gaarne retour sturen (kosten zijn voor u), inclusief een brief waarin u vermeldt:
  1. Naam + adres + woonplaats + telefoonnummer;
  2. Omschrijving van de klacht;
  3. Dat u het artikel wilt ruilen (aangeven voor welk artikel + maat);
  4. Indien u geen vervangend artikel wilt ontvangen, dan bankrekeningnummer + naam rekeninghouder + woonplaats vermelden, zodat wij u per omgaande na retour ontvangst u het aankoopbedrag kunnen retour storten.
 • Mijn bestelling is beschadigd of werkt niet?
  Neem zo snel mogelijk contact met ons op om de verdere afhandeling te bespreken.
 • Wanneer wordt mijn bestelling bezorgd?
  Zodra de betaling goed is verlopen, wordt uw pakket samengesteld met de artikelen die u hebt besteld. Uw bestelling wordt vanzelfsprekend zodanig verpakt, dat de kans op beschadiging gering is. Bij betaling via iDeal bedraagt de levertijd 3-5 werkdagen. Uiteraard geldt dit niet voor artikelen die door icepeakstore.nl besteld moeten worden. In dat geval ontvangt u hiervan tijdig bericht.
 • Wat voor garantie heb ik op mijn bestelling?
  1. Icepeakstore.nl garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van aflevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
  2. De wederpartij heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking gemotiveerd aan icepeakstore.nl te worden gemeld.
  3. De wederpartij is gerechtigd om het product zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst aan icepeakstore.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij niet kwalificeert als consument in de zin van artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die overeenkomstig de specificaties van de koper tot stand zijn gebracht, waaronder mede wordt verstaan op maat gemaakte producten. Door icepeakstore.nl terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de wederpartij.

Levering

 • Artikel is niet afgeleverd binnen 3-5 werkdagen?
  Via www.icepeakstore.nl het contactformulier invullen en versturen en ons vragen om u een track-and-tracenummer door te geven. Dit is alleen mogelijk na 5 werkdagen na bestelling. Eerder wordt deze niet afgegeven door ons. Het door ons afgegeven track-and-tracenummer is te traceren via www.tracktrace.nl. Hier dient u uw postcode + huisnummer + tracénummer in te vullen.

Overig

 • Overige procedures/klachten
  Alle overige voorkomende procedures/klachten melden via ons contactformulier op www.icepeakstore.nl